Informationer & bestemmelser​

Information

Sikkerhed

Haller med depotrum er sikret med en kodelås. Koden udleveres sammen med lejeaftalen.

Porten til området er åben i kontorets åbningstid. Men kommer du udenfor åbningstiden, skal du bruge den samme kode, som til hallerne.

Indflytning

Indflytning kan ske når det passer dig. Det behøver altså ikke være fra den første i måneden.

Betaling

Den månedlige leje fremgår af lejeaftalen og beløbet skal overføres til Reg. nr. 7641 konto 2031692 via bankoverførsel eller Mobilpay. Husk at angive Depotrums nummer.

Almindelige bestemmelser

1. Betaling og regulering af leje

1.1. Lejen betales forud til den 1. i måneden. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 100 samt morarenter med 7 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse hermed.

1.2. Der opkræves 40 kr. i administrationsgebyr pr. udstedt faktura.

1.3. Skæringsdato for lejen er den 1. eller 15. i måneden.

1.4. Hvert år pr. 1. januar forhøjes uden særskilt varsel den månedlige leje med 3 %.

2. Opsigelse

2.1 Lejeaftalen kan fra lejers side opsiges med 14 dages skriftligt varsel til ophør den 15. eller ved udgangen af en kalendermåned.

2.2 Lejeaftalen kan af udlejers side frit opsiges med 1 måneds varsel til fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.​

​​3. Det lejedes anvendelse

3.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Der må således ikke opbevares ildelugtende, letfordærvelige varer som eksempelvis madvarer, foder m.v., ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede.

3.2 Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på anden måde skadeligt gods i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin og lign.

4. Risiko og forsikring

4.1 Opmagasinerede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring. Lejer opfordres til evt. at varsle eget forsikringsselskab om yderligere adresse for egen indboforsikring.

5. Lejers misligholdelse

5.1. Ved forsinkelse af lejers betaling af leje med mere end 10 dage er udlejer berettiget til at

forhindre lejers adgang til det lejede.

6. Fraflytning og aflevering

6.1 Det lejede fraflyttes og afleveres af lejer i ulåst, ryddelig og rengjort stand inden kl. 12.00 på fraflytningsdagen.

6.2 Udlejer er berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 300,00.

6.3 Udlejer opbevarer løsøre, der forefindes i det lejede ved lejeperiodens udløb i 10 dage efter fraflytningsdagen, hvorefter udlejer er berettiget til at bortskaffe det efterladte løsøre.

6.4 Det lejede afleveres i samme stand som ved indflytningen. Udlejer er berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden.

Kontakt os i dag

Ønsker du at leje et depotrum, en ejendom eller en toiletvogn, så kontakt os i dag.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
Dit navn *
 
Din e-mail *
 
Dit telefonnummer *
 
Din adresse og by *
 
Vælg: *
 
Startdato
Bemærkninger
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

Har du spørgsmål?

Send os en email, hvis du har spørgsmål til vores depotrum, lejligheder eller toiletvogne. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Jysk Depotrum​ ApS

Thrigesvej 20
​7430 Ikast

CVR: 35866191

Kontakt os

☎ Tlf.: 97 25 20 45

✉ E-mail: post@lejher.dk

Følg os

Vores Facebookside